Elewacja

Elewacja – bonie wypalane

Elewacja – bonie wypalane

We współczesnej architekturze są to po prostu ozdobne rowki w elewacji, dzielące płaszczyzny ścian zewnętrznych budynku na mniejsze elementy, co umożliwia nadanie im ciekawego rysunku. Na przymocowanym do elewacji materiale zaznacza się precyzyjnie miejsca boniowania, a następnie wypala rowki o założonym wymiarze i przekroju.