• Elewacja

    Elewacja – bonie wypalane

    Elewacja – bonie wypalane We współczesnej architekturze są to po prostu ozdobne rowki w elewacji, dzielące płaszczyzny ścian zewnętrznych budynku na mniejsze elementy, co umożliwia nadanie im ciekawego rysunku. Na przymocowanym do elewacji…